Reklamacje i zwroty

Nowość w sklepie e-margeritka.pl: Wygodne Zwroty

Od teraz, dostępna jest w naszym sklepie nowa usługa: Wygodne Zwroty. Dzięki niej nadanie przesyłki zwrotnej, to prosta sprawa! Umożliwiamy Państwu dokonanie zwrotu, szybko i bez problemów. Dzięki Wygodnym Zwrotom można swobodnie robić zakupy i nie martwić się na zapas, jeśli odzież nie do końca będzie pasować. Zachęcamy więc do częstszych spacerów po internetowych półkach naszego sklepu. Cieszymy się, że możemy wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom i mamy nadzieję, że jeszcze chętniej będziecie do nas zaglądać!

Czym są Wygodne Zwroty?

Wygodne zwroty, to :

  • zwroty do naszego sklepu od 13,99 zł
  • szybkie nadanie zwracanych produktów
  • brak konieczności wypełniania papierowych formularzy nadania lub drukowania etykiety

Gotową paczkę można nadać w jednym z 23 000 punktów. Do wyboru są dwie opcje: nadanie bez potrzeby drukowania etykiety lub z wydrukowaną etykietą. Kliknij poniżej i odeślij do nas paczkę:

I. Rękojmia

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres Sprzedawcy, tj. :

PRIMULA TRADE Agnieszka Podsędek-Szymańska
ul. Batalionów Chłopskich 77E lok. 5
01-305 Warszawa
lub też mailowo na adres: e-margeritka@e-margeritka.pl

W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: +48 664 069 779.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).

Gotowy formularz reklamacji do wypełnienia można znaleźć tu: kliknij, żeby pobrać formularz

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy tj.,

PRIMULA TRADE Agnieszka Podsędek-Szymańska
ul. Batalionów Chłopskich 77E lok. 5
01-305 Warszawa

W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca . Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.:

PRIMULA TRADE Agnieszka Podsędek-Szymańska
ul. Batalionów Chłopskich 77E lok. 5
01-305 Warszawa
e-margeritka@e-margeritka.pl

Gotowy do wypełnienia formularz odstąpienia od umowy można pobrać tu: Kliknij tutaj, żeby pobrać

Możesz również wypełnić formularz online tu: Formularz odstąpienia od umowy online

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument, korzystający z prawa do odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.