Informacja dla klienta dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcemy poinformować o sposobie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z zawartą z Państwem umową sprzedaży i świadczeniem usług elektronicznych w postaci konta użytkownika serwisu www.e-margeritka.pl.

Przede wszystkim chcemy podkreślić, że naszym priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. W związku z tym poleciliśmy przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa Państwa danych zewnętrznemu specjaliście i zobowiązujemy się do stosowania najwyższych standardów ich zabezpieczenia zarówno od strony technicznej, organizacyjnej jak i prawnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Primula Trade Agnieszka Podsędek-Szymańska z siedzibą w Warszawa, ul.Batalionów Chłopskich 77E/5, 01-305 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres e-margeritka@e-margeritka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).

Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów na których zlokalizowane są Państwa dane. Ponadto dane zostaną przekazane firmom świadczącym nam usługi księgowe i transportowe.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EU do dostawców świadczących na naszą rzecz usługi hostingowe na zasadach stosowania standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską na mocy art. 46 ust. 2 RODO.

Dane Państwa będą przetwarzane przez :

  1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.

Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.